Mezhepler Zorunlu Mudur? Mezhepler Arası Farklar – Aşk Oku İle Vurulmak İstiyorsan!

0
1092

Mezhepler Zorunlu Mudur?

Peygamberimizin mezhebi mi vardı? Mezhep mi vardı Peygamberimiz zamanında, Ashab’ın mezhebi mi vardı? Bunların ibadetleri kabul olmadı mı? Mezhepler Peygamberimizden çok sonra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle bir mesaj veriyor; “Size iki şey bırakıyorum biri Güneş, birde Ay” diyor. “Bunlara sıkı yapışın, Allâhu Teâlâ’nında rızasına gelin, benim de şefaatime gelin, bana komşu olmaya da gelin” diyor.

“Ya Resullulah, Güneş ve Ay nedir?”

“Biri Kur’ân, Güneş Kur’ân, Ay’da benim sünnet-i seniyyem”. Bu açık seçik bir beyandır. Peygamberimiz zamanında mezhepler yoktu, mezheplerin geleceğini söyledi. Ashab’ın hiçbiri herhangi bir mezhebe mensup değildi. Sonradan Allah hepsinden razı olsun, İmam Şafi, İmam Hammeli, İmam Maliki bunlar müştemil alimlerdir. Yani üç tane mezhep Kur’ân’ı temel alır, bir tanesi hadisleri temel alır. Bunlar cahil Müslümana kolaylık için. Her Müslüman düşünerek Kur’ân’ı hissedecek, hadisi hissedecek, sünnet-i seniyyeyi hissedecek kapasitede değil. Avam yani cahil tabakaya kolaylık için sunuldu bu.

İçtihat kapısı. Bugün İmam-ı Azam içtihat etmiştir, ben de ederim. Yani İmam-ı Azam, İmam Şafi içtihat etmiştir, ben de ederim eğer ilmim varsa. İçtihat kapısı Kıyamet sabahına kadar açık ama içtihada kapalı olan alanların dışında. İçtihada ne kapalıdır? Namaz kapalıdır. Ne kapalıdır? Hac kapalıdır. Ne kapalıdır? Zekât kapalıdır. Bunlar kesin hükümlerdir sınırlarını çizmiş Cenab-ı Hak. Bunları detayıyla anlatmış. Bunun dışında efendime söyliyim…

Mezhepler Arası Farklar

İlmin varsa içtihada açıktır, yani Kıyamet sabahına kadar. Bir mezhebe mensup olacaksan ki, birçoğu mensuptur dilediğini seçebilirsin, bu senin tercihin. İki mezhepte seçebilirsin. Bak iki mezhepte… Nasıl iki mezhep seçersin?

İmam-ı Azam, Ebu Hanife’nin mezhebinde namaz kılıyorsun. İmam Şafi’ye göre de abdest alabilirsin. Niçin? Dişinde bir dolgu vardır veya dişinde bir kaplama vardır; İmam-ı Azam’a göre abdest alamıyorsun, İmam-ı Azam’a göre gusül bile olmuyor. İmam-ı Azam’a göre ağız ve burun içini yıkamak farz, İmam Şafi’ye göre de değil. İçtihat olayı bu.

Dişinde bir dolgu varsa, bir sefer niyet edersin veya bir kaplama, “Yarabbi, ben abdestimi ölünceye kadar İmam Şafi’nin verdiği içtihada göre alıyorum” dersin. Ama İmam-ı Azam’da da namazını kılabilirsin. Şafi mezhebi çok zordur, bir kadına dikkatli baktığın zaman boy abdesti alman gerekiyor. Büyük alimlerin götüreceği bir mezhep, herkesin değil. Yani biz günde kaç kere bu işi becerebiliriz. Çıktık çarşıya dön yıkan, çıktık komşuya, biri gelsin, dön yıkan. Bugünün baş edileceği bir olay değil. Böyle olunca İmam Şafi’ye göre abdestini alıp, İmam-ı Azam’a göre namazını kılabilirsin.

Bunların hiçbiri şart değil dersen bunun içinde ille Allah’ın emri yok, yani şu mezhebe gir veya şuna girme diye bir emir yok. Ne Resullulah’tan var ne Allah’tan var. Kur’ân’ı hepiniz okuyorsunuz Kur’ân’da böyle bir hükme ulaştınız mı? Hayır. Böyle bir hüküm yok. Kur’ân’da olmayan hiçbir şey insanın üzerine farz değildir. Yapmak zorunda da değil ama yaparsan, nafile hayır gelir, o ayrı konu.

Allah razı olsun İmam-ı Azam olsun, İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hammeli hepsi seçkin insanlar. Kur’ân’ı anlamış, incelemiş, insanlar için yani bir kolaylık sunma gayretinde. Niyette de, yaptığı işte, neticede de bu yani.

Şimdi her şeyin bir ziyneti vardır, namazın ziyneti de Tekbir almak diyorsa -ben buna katılmıyorum- eğer namazın ziynetini arıyorsa kemâlat kazanırsın, başlangıç tekbirinde “Allahu ekber”, Cenab-ı Hak tecelli eder kıbleden, her zerrende bunu hissedersin, ziynetler ziyneti budur.  O onun görüşüdür.

Şimdi Şafi mezhebi ile Hanifi mezhebi arasındaki farklar çok fazla değil. Başlangıç tekbiri aynıdır, Fatiha aynıdır, bak Fatiha aynıdır. Sadece İmam-ı Azam’a göre içtihadı şudur; biz “Sübhaneke” okuruz, İmam Şafi’de Fatiha’dan önce, “Sübhaneke” okunmaz yerine “Vechettü vechiyye” okunur. İmam Şafi’de, “Semi’allahü limen hamideh, Rabbenâ lekel hamd” şöyle eller kalkar yani senin ziynet dediğin.

İmam Şafi’de 4 rekat sünnet yok. 2 rekat, 2 rekat selam verilerek devam edilir. İmam Şafi’de sabah namazının son rekatında, “Semi’allahü limen hamideh” denilince, Kunut Duası ayakta el açılarak yapılır. İmam Şafi’de “Ettehüyyatü lillahi” olarak okunmaz, onun yerine “Ettehüyyatü mübarekatü” olarak okunur. Birde Kelime-i Tevhit’te, tahiyat’taki “Eşhedü Enla İlahe İllallah” derken şahadet parmağı yukarı kaldırılır. Bunun dışında da bir fark yoktur.

İmam Şafi’de karına dahi şöyle bir temas etsen, abdestin bozulur ama kan çizmeyi doldurmadıkça, abdest bozulmaz. Mezhepler arasında çok aşırı farklar yok. İşte bu kadar farklar vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hz.’nin koyduğu içtihatla bugün mesela Türkiye’nin hemen hemen büyük bölümü bunu uygular. En kolay, en kestirme yoldur çünkü.

Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki hadis-i şeriflerinde, “Bütün Peygamberler benimle övünür ben ise Numan ile övünürüm.”

“Ya Resullulah, Numan kimdir?”

“Benden sonra gelecek” diyor “Alim” ama içtihat alimi. Cafer-i Sıddık’inin kim olduğunu anlatmıştım size.

Biliyorsun İmam-ı Azam Hazretleri nafile ibadeti çok olan bi zât. Zengindi çok, borç para verdiği insanların evinin gölgesinde gölgelenmezdi. O menfaat sağlamak gibi gelirdi ona, o kadar titiz bi zâttı, Allah rahmet eylesin. Çok zeki bir zâttı ki çok uzun yıllar müderristi, büyük alimdi, 24 saatin, 3 saati uyku gerisi ibadetle giderdi.

500 rekat ve 1000 rekat arasında nafile namazı vardı her gün, düşünebiliyor musun? Ve böyle namaz kıldığı halde dank etti kafası, gitti Caferi Sadık’a intisap etti.  Hz. Ali Efendimizin abisidir. İmam-ı Azam “Vallahi, vallahi, vallahi, Numan, Cafer-i Sadık’a intisab etmese cehennemlikti!” diyor. Kelime-i Tevhit’le, Nefsi Emmare ile başlıyor ondan sonra İmam-ı Azam oluyor.

İmam Gazali, anlattım size aynısı. İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hammedi tarihte kim varsa kardeşim. Ahmed-i Bedevi, Ahmedi Rıfai, Abdulkadir Geylani, geç Sadrettin Konevi kimleri sayayım size, Şeyh Muhyiddin Arabi, Debbah Hazretleri, Ahmed Bin Mübarek…  Şahsiyetlerden iz bırakanların hepsi zikir meclislerinden. Onun dışından iz bırakan bir şahsiyet yok. Hepsi oralardan yetişti, oralardan bugüne ışık tutan birçok eserler verdi.

“İhyâ’u Ulmû’id-Din”i, İmam Gazali sufi olduktan sonra yazdı yani. “Kalplerin Keşfini” sofi olduktan sonra yazdı, büyük eserler bıraktı. Onun için Allah razı olsun. Namaz İmam Şafi’ye göre olmuş, İmam Hambeli, İmam Maliki, İmam-ı Azam’a, yani bunlar çok ehemmiyetli değil. Mühim olan namaz kılmak.

Esteizübillah”; 58 yerde, “akimus salat” diyor Cenab-ı Allah. “Namazı dosdoğru kılın”. “İmam Şafi’ye uyarak kılın, İmam-ı Azam’a uyarak kılın” demiyor. Kılın! Buradaki detayda işte bu ziynettir de, bu değildirde bunlar yani çok önemli şeyler değil. Kabul olmuş bir rekat namaz insanı cennete götürür ya! Kabul olacak namaz kılalım.

Akılda evvela ne yapacağız? Akılda yürüyeceğiz, hayat harekettir, duran bir hayat yok, yani bakın Dünya bile, yılda 95.700.000 km. yol kat ediyor.

Hayat harekettir, akl-ı maaşta kalmayacağız, Yahudinin aklıdır. O sadece dünya menfaatleri ıvırı zıvırı düşünen bir akıl, bu akıl insan için cehennem biletidir.

Aşk Oku İle Vurulmak İstiyorsan

Akl-ı maad nedir? Dervişlerin aklıdır. Ne yapacak? Aşk oku ile vurulmak istiyorsan, zırhtan soyunacaksın kardeşim. Zırh nedir?  Zırh dünyadır, dünya sevgisidir.

Dünya sevgisinde 72 tane tuzak var. Hırs, tamah, gazab, bahilik, cimrilik, daha neler say yani… Bunlardan arınacağız, Allâhu Teâlâ’nın istediği bu. Biz hem aşk oku ile vurulmak istiyoruz, zikirde gözümüz yaşarıyor “Allah!” diye feryat ediyoruz, hem de zırh üzerine, zırh giyiyoruz.

Bu neye benzer? Davul önünde oyna, kürsü dibinde ağla.Bunların birinden vazgeçeceğiz. Hangisinden, vazgeçmemiz gerekenden vazgeçeceğiz, yani yanlıştan.

Burada niyet namaz kılmaksa, namaz kılıyorsun. İmam Şafi, İmam-ı Azam detay şu olmuş, bu gitmiş bir ehemmiyeti yok. Yaradan senin İmam-ı Azam’a, İmam Şafi’ye uymana bakmıyor. Yaradan senin namazdaki samimiyetine bakıyor. E namaz kılıyorsun, aklın tarlada, aklın kasada, aklın parada, aklın arabada, aklın karıda, aklın maldaysa, kime uyarsan uy. Ne yararı var? Hiçbir yararı yok ama adam gibi namaz kılıyorsan…

Bakın Musa (a.s.) bir şey yaşadı. Bir yere gidiyordu. Baktı bir çoban, dik bir tepeye çıkıyor, yan yatıp yuvarlanıyor aşağıya. Bir daha çıkıyor yatıyor yuvarlanıyor aşağıya. Musa (a.s.) dedi:

“Selamünaleyküm!”

“Aleykümselam!”

“Nedir bu hal?” dedi.

“Ya Musa, namaz kılıyorum” dedi.

“Bu nasıl namaz!” dedi.

Ya adam hiç ömründe namaz görmemiş ki. Kılanda yok civarında, düşünmüş kendi kendine, “Herhalde namaz bu olsa gerek” diyip, çıkıp yuvarlanıyor, Allah için yuvarlanıyor. Ama o kadar samimi ki adam.

Musa (a.s.) diyor ki; “Kardeşim öyle namaz olur mu?”

“Nasıl olur, ya Musa?”

“İşte şöyle abdest alırsın, şöyle yaparsın, şöyle durursun, şöyle edersin…” namazı tarif ediyor.

“Anladın mı?”

“Anladım.”

Musa yürüyor gidiyor. Önünde bir göl var. Biliyorsun Nebilerin, Veli’lerin kerametleri var. Musa (a.s.) yürüyor suyun yüzünde “Ya Hadi” zikri… “Ya Hadi” zikrinde çok sırlar vardır, yürür gidersin suda.

Çoban düşünür düşünür… Bir yerleri unutmuş. Bir sıra bakıyor; “Musa dur, Musa dur!!!” Suyun yüzünde koşarak geliyor adam, unuttuğunu soracak.

Musa (a.s.) bir bakıyor ki; “Eh be! Senin samimiyetin benim samimiyetim kadar, nasıl biliyorsan, öyle yap!” diyor.

Burada nedir halisane niyet? Yaradan’a kul olmak, O’na boyun eğmek. Şekilden bile çıkıyor adam yani o kadar samimi. Musa gibi suyun yüzünde koşarak gidiyor adam. E artık bu adama ne diyeceksin? “Git yuvarlan!” diyeceksin ya. Başka bir şey diyemezsin yani.

 

——————————————————-
NOT: Sohbetlerde işittiklerinizi veya okuduklarınızı kendi kendinize yapıp, vird haline getirmeyin, tasavvuf ehli iseniz Mürşid veya vekile danışmadan günlük zikir dersine ekleme ya da çıkarma da yapmayın. Ama arasıra yapılmasında da mahzur olmadığını da belirtmek isteriz. 

#HzMusa #mezhepler #mezhep #ictihat #Şafi #Hanefi #İmamGazali #KalplerinKeşfi #İmamŞafi #İmamıAzam #İmamMaliki #İmamHammedi #AhmediBedevi #AhmediRıfai #AbdulkadirGeylani #SadrettinKonevi #ŞeyhMuhyiddinArabi #DebbahHazretleri #AhmedBinMübarek #zikir #zikirmeclisi #İslam #islam #Aşkoku

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız