Uşşaki 2. Dersi (Virdi) ve 3. Derse Nasıl Geçilir?

2. derse geçen kişi Nefsi Levvame Makamı’na gelmiştir. 2. ders, “Allah Allah Ya Allah” zikridir. “Allah Allah Ya Allah” zikri, 700 adet çekilir. Bir tespih tanesinde; “Allah Allah Ya Allah” denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet çekilir.

Tüm derslerde; dersin başındaki 111 Besmele, 100 adet “Estağfirullah el Azim”, 100 adet Salavat sabittir. Yine her birinin, 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha ile bağışlamaları yapılır.

Geçilen ders olan; “La ilahe illallah zikri 100 adet (bir tespih) olarak çekilir. “Niçin geçilen ders zikri 100 adet (1 tespih) olarak kalır?” diye soracak olursanız, şöyle düşünelim; düşmanla savaşıp bir kaleyi ele geçirdiniz. O kaleyi koruyan askerler bırakırız değil mi? Eski sahipleri gelip geri almasın diye. Resûlullah (s.a.v.) buyuruyor ki; “En büyük mücahit nefsiyle mücadele edendir.” Bizim de savaşımız nefsimizledir. Nefis asla pes etmez. Zikirle elde ettiğimiz makamı bizden geri almak için çabalamaktan vazgeçmeyecektir. Bu yüzden geçilen her dersin zikri bir tespih olarak çekilir ki kazandığımız makamı tekrar nefse kaptırmayalım. 2. dersin zikri şu şekildedir:

            Uşşaki 2. Dersi (Virdi)

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111  adet  Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okunup,  “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi diyoruz.

Büyük ve küçük günahlarım içindiyerek,

100 adet Estağfirullah el Azim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi diyoruz.

100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” deyip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim diye de ekliyoruz.

100 adet “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid),

700 adet “Allah Allah Ya Allah” Esma’sı çekilip,

Sadakallahülazim” diyerek ders bitirilir.

Not: 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okumadan önce Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyip, her surenın başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek sure okunur.

 

2. derse gelindiğinde nefis ehil hayvan siretinde olduğundan, bu derste kişi eti yenen bir hayvan ölüsü görür. Bazen bu hayvanı kendi öldürür, bazen ölmüş olarak görür. Bazen de bu derste et yemeği görür. 2. dersle ilgili rüyalara örnek olarak; kesilmiş kurban, ölü balık, tavuk yemeği, köfte vs. Görülen bu rüyayı Mürşid veya vekile anlatır. Mürşid veya vekil ona 3. dersin zikrini verir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.