Uşşaki Virdi Nedir?

UŞŞAKİ VİRDİ         

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111 adet “Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” diyoruz.

“Büyük ve küçük günahlarım için” diyerek,  

100 adet “Estağfirullah el Azim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” diyoruz.

100 adet “Salavat”, yani; “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” deyip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup; “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim” diye de ekliyoruz.

700 adet  “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid) çekip,

“Sadakallahülazim”  diyerek ders bitiriyoruz.

Not: 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okumadan önce Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm diyip, her surenın başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek sure okunur.