Uşşaki 1. Dersi (Virdi) ve 2. Derse Nasıl Geçilir?

Zikir yapmayan kişi; Nefsi Emmare’dedir. Yani; nefis vahşi karekterli bir hayvan sıretindir. Kişi ilk ders olan “La ilahe illallah” diye zikrettikçe nefis ehilleşmeye başlar. Bunun da işareti rüyalarıdır. Uşşaki dersinde kişi dersleri rüya ile geçer. Zikirle kemalat kazandıkça kişi bulunduğu dersin rüyasını görür ve bir sonraki makama geçer. 1. dersin zikri şu şekildedir:

     Uşşaki 1. Dersi (Virdi)        

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111 adet  “Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 tane İhlas, 1 tane Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi denir.

“Büyük ve küçük günahlarım için diyerek,  

100 adet  “Estağfirullah el Azim” çekip, 

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi denir.

100 adet Salavat, “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” deyip,

3 tane İhlas, 1 tane Fatiha Suresi  okunup; “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse; “Ölmüş anne, babamın da ruhlarına hediye eyledim diye de eklenir.

700 tane “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid) çekilir. 

Sadakallahülazim” diyerek ders bitirilir.

Not: 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okumadan önce Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyip, her surenın başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek sure okunur.

 

Nefis ehil hale gelince kişi 1. dersin rüyasında eti yenmeyen ehil olmayan bir hayvanın öldüğünü görür. 1. dersle ilgili rüyalara örnek olarak; ölü kedi, yılan, böcek,  vs. büyük bir hayvandan, küçük bir sineğe kadar farklılık arz eden hayvanlardan herhangi birinin rüyalarda ölü olarak görülmesi gerekir. O zaman kişi gördüğü rüyayı Mürşid’i veya vekiline anlatır. Mürşid veya vekil ona sonra, 2. dersin zikrini verir.

Böyle zikir uzun uzun anlatılmış görünse de dili alışan kişi dersini 10 dakika gibi kısa sürede tamamlayabilir. İhtiyaç halinde, “Sadakallahülazim” diyerek dersi kesip, uygun vakit olduğunda tekrar “Euzu Besmele” çekilerek, kalınan yerden devam edilebilir. 24 saat içinde istenilen vakitte ders yapılabilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.