Uşşaki 24. Dersi (Virdi)

 Uşşaki 24. Dersi (Virdi)

24. ders “Ya Allah Ya Kuddus Ya Selam” zikridir.  Bir tespih tanesinde “Ya Allah Ya Kuddus Ya Selam” denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet (7 tespih) çekilir. 24. dersin zikri şu şekildedir:      

Uşşaki 24. Dersi (Virdi)

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111 adet “Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 adet İhlas, 1 Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” denir.

“Büyük ve küçük günahlarım için diyerek,  

100 adet “Estağfirullah el Azim” çekip, 

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” denir.

100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” deyip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse, “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim” diye de eklenir.

100 adet “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid), 

100 adet “Allah Allah Ya Allah”,

100 adet “Hu Hu Ya Hu”,

100 adet “Hak Hak Ya Hak”

100 adet “Hay Hay Ya Hay”,

100 adet “Kayyum Kayyum Ya Kayyum”,

??? adet “Kahhar Kahhar Ya Kahhar”,

(Kahhar Esma’sı kişideki dünya sevgisini yani masivayı yok eder. Mürşid talebesinin durumuna göre bu Esma’yı farklı sayıda verir veya hiç çektirmez.) 

100 adet “Fettah Fettah Ya Fettah”, 

100 adet “Vahid Vahid Ya Vahid”, 

100 adet “Ehad Ehad Ya Ehad”, 

100 adet “Samed Samed Ya Samed”, 

100 adet “Allah”,

100 adet “Hafiz Hafiz Ya Hafiz”,

100 adet “Latif Latif  Ya Latif”,

100 adet “Settar Settar Ya Settar”, 

100 adet “Selam Selam Ya Selam”, 

100 adet “Allah”,

100 adet “Hannan Hannan Ya Hannan”, 

100 adet “Mennan Mennan Ya Mennan”, 

100 adet “Deyyan Deyyan Ya Deyyan”, 

100 adet “Subhan Subhan Ya Subhan”, 

100 adet “Allah”, 

100 adet “Ya Allah Ya Camii Ya Evvel”,

700 adet “Ya Allah Ya Kuddus Ya SelamEsması  çekilip,

“Sadakallahülazim” diyerek ders bitirilir.

Not: 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okumadan önce Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyip, her surenın başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek sure okunur.

4’üncü dersten sonra kişinin ders geçmesi için hangi rüyayı görmesi gerektiği söylenmez. Bundan sonrası sırdır. Kişi gördüğü rüyaları Mürşid’ine veya vekiline anlatır. Rüyasının yorumu yapılır. Gördüğü rüya ders geçmesi ile ilgili mesaj içeriyorsa yeni dersin zikri kendisine verilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah.