Uşşaki 6. Dersi (Virdi)

6. derse geçen kişi Nefsi Marziyye Makamı’na gelmiştir. 6. ders; “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” zikridir. “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” zikri 700 defa çekilir. Bir tespih tanesinde “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” denilir. Bu şekilde yeni ders 700 adet (7 tespih) çekilir.  6. dersin zikri şu şekildedir:

           Uşşaki 6. Ders (Vird)

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyerek derse başlanır. Niyet etmeye gerek yoktur, bu niyetle tespihi eline almak niyettir zaten.

111 adet  “Bismillahirrahmanirrahim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” denir.

“Büyük ve küçük günahlarım için” diyerek,  

100 adet  “Estağfirullah el Azim” çekip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi okunup, “Hasıl olan sevabı Hz. Peygamberimiz Salatu Selam Efendimizin, Ehlibeyt’inin ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” denir.

100 adet Salavat, yani; “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” deyip,

3 adet İhlas, 1 adet Fatiha Suresi  okunup, “Hasıl olan sevabı Pirimiz Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerinin, bütün Peygamber Efendilerimizin, bütün Piran Efendilerimizin, bütün Üstad Efendilerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle Ya Rabbi” deyip bağışlıyoruz. Eğer anne baba mümin ve ölmüşse “Ölmüş anne babamın da ruhlarına hediye eyledim” diye de eklenir.

100 adet “La ilahe illallah” (Kelime-i Tevhid), 

100 adet “Allah Allah Ya Allah”,

100 adet “Hu Hu Ya Hu”,

100 adet “Hak Hak Ya Hak”,

100 adet “Hay Hay Ya Hay”,

700 adet “Kayyum Kayyum Ya Kayyum” Esma’sı çekip, 

Sadakallahülazim” diyerek dersi bitirilir.

Not: 3 adet İhlas, 1 adet Fatiha okumadan önce Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm” diyip, her surenın başına “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek sure okunur.

 

4’üncü dersten sonra kişinin ders geçmesi için hangi rüyayı görmesi gerektiği söylenmez. Bundan sonrası sırdır. Kişi gördüğü rüyaları Mürşid’ine veya vekiline anlatır. Rüyasının yorumu yapılır. Gördüğü rüya ders geçmesi ile ilgili mesaj içeriyorsa yeni dersin zikri kendisine verilir.

Not: Uşşaki virdini çekmeye niyet ederseniz mail yazabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yaparız inşaallah