Uşşaki Virdi Nasıl Yapılır?

       

Kişi Uşşaki virdine başlamak için dersi (virdi) Mürşid’den veya vekilden almalıdır. Vird almak isteyen kişi ömür boyu zikre devam edip, terk etmeyeceğini bilmelidir. Kişinin dersi almak istediğini bizzat dile getirmesi gerekir. 

Ders  aldıktan sonra, zaman kaybetmeden en kısa sürede (Mümkünse aynı gün) başlanmalıdır. Çünkü bilemeyiz yarına çıkabilecek miyiz? Cenab-ı Hak (Celle Şanühü) zikreden kulları için; “Onlar Ben’im Has Kullarım diyor. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz de zikredenler için; “Onlar benim ehlim (Ev halkım) gibidir diyor. Böyle bir güzelliğe erişmeyi ertelemek ve riske sokmak çok akıllıca olmasa gerek. 

Uşşaki dersi (virdi) 24 saatte bir defa çekilir. Ders 24 saat içinde istenilen vakitte  yapılabilir. Fakat abdestli olarak zikretmek esastır.

Uşşaki dersinin bir defada çekilmesi eftaldir. Fakat zaruriyet halinde “Sadakallahülazim” diyerek tesbih bırakılıp, uygun vakitte dersin neresinde kalındı ise “Euzu Besmele” ile oradan başlanması kafidir. Dersin en başından başlamaya gerek yoktur.

Bayanlar adet döneminde olsalar bile dersi terk etmezler. Namaz için abdest aldıkları gibi abdest alıp, derslerini adet döneminde de çekerler.