Mengese İlmi Nedir? – İlmel Yakîn, Aynel Yakîn, Hakkel Yakîn Makamları – Manevi Miras Nasıl Olur?

0
1701

Şimdi Cenab-ı Hakk’ın 4001 ismi vardır. Allah’ın kahredici isimleri de vardır, alçaltıcı isimleri de vardır, zelil edici de vardır, fakir edici de vardır, hasta edici de vardır, mükafatlandırıcı da vardır, yani ömür veren, hayat veren, rızık veren de vardır. Yani bunlar, 4001 ayrı sıfat. Cenab-ı Hakk’ı biz herhangi Ahmed, Mehmet gibi telakki edemiyoruz.

“Sıfat-ı Zâtiye”, “Sıfat-ı Subutiye”, “Sıfat-ı Fiiliye” bu üç ana maddede, 21 madde de. Bu üç ana maddeye, 7’şerden 21 madde giriyor. Bunları anladığımız zaman, “Mengese İlminin” ilk basamağına geliyoruz. “Mengese İlmi”, Cenab-ı Hakk’ı azıcık tanıma ilmidir. Bunların kitabı, defteri yok.

Mengese İlmi’nin basamaklarını tırmandığın an, yukarıya doğru, “İlmel Yakîn Makamı” var orada. “İlmel yakîn Makamı”na ulaştığın an, dünyadaki bütün insanların bildiği kadar şey bilirsin. Dünyada 6 milyar, 7 milyar insan ne biliyorsa, hepsini bilirsin ama sırdaştan olursun, bildiğin şeyi danışırsın, bildiğin şeyi sorarsın.

“İlmel yakîn makamında” durmak mı var? Hayır. “Aynel yakîn Makamı” gelir. O ilim sen de hal olur.  Ondan sonra, “Hakkel yakîn Makamı” gelir. Cenab-ı Hakk’a yakın dost olursun. Üç makam arka arkaya. Sonra yine tekrar iki makam çıkar. Bunlar 2’inci seyri sülük yolunda. 1’inci seyri sülük yolunda bunların hiçbiri yok. Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Radiye, Merdiyye, Safiyye %51 nefiste afetler azalır. Bayağı babacan Veli’lerden olursun. Burada bunların hiçbirini göremezsin.

Ondan sonra “Fenâfillah”; Cenab-ı Hakk’ın ahlakıyla ahlaklanma makamıdır. Onunla ahlaklandın mı, kendini son “Sır Makamı” olan, 21’inci Makam’da bulursun. 7 âlemin bir tanesidir bu. Makamı Safiyye’de; 7 âlem vardır. Bunlardan “İndi İlahi” yani; 21’inci Sır Makamı sadece bir tanesidir. Orada “Huzur Hücreleri” vardır, “Zikir Hücreleri” vardır, “Sidre” vardır yani; Sidre dediğimiz zaman gümüşten bir camidir bu, minareleri 500 yıllık yol kadar. O katın meleklerinin hac yeridir orası. Hemen önü Kevser Havuzu’dur. Beriye gelirsin Sidre Ağacı; bir budağı, Hz. Cibril Makamı’dır, “Makam-ı Cibril”, 70 bin yıllık yol kadardır. O mutlaka olmazsa olmazlardandır. Altında bir çeşme vardır onun, 72 bin senelik yol kadar uzunluğu çeşmenin.

Kevser Havuzu’nun bir suyu bir tarafından akar, ikinci bir havuz var, o havuzun suyu da öbür tarafından akar. Ondan sonra Kudret Denizi. İşte, Sidre ile birlikte 7 tane âlem yapar orada.

Bunlardan sonra, işte Fenâfillah 2’inci seyri sülükte, 1’inci makam; Cenab-ı Hakk’a dost olmuşsun, sonra yol devam eder. Bekâbillah, Züht, Muhsinler’e gelirsin, Yunus’un dediği. Yunus’un makamı; Muhsinler’miş.

Yunus diyor ki:

  Sana ibret gerek ise gel göresin Muhsinleri,

  Gel taş isen eriyesin görüp duyup da bunları.

Muhsinler Makamı’nda önüne iki tane makam çıkar; “Vahdet-i Vücud”, “Vahdet-i Şuhut”. Orada tayin sana ait değil. Yani oraya mı gideceksin, buraya mı sana bağlı değil. Sana nereyi gösterirlerse, sen oraya gidersin.

Vahdet-i vücud’a gidersen, Muhyiddin Arabi Hz.’e gidersin. Vahdet-i şuhut’a gidersen Abdülkadir Geylani Hazretleri ne gidersin. İki tane yolun başıdır bunlar.

Ondan hemen sonra hemen yanı başındaki boyut ilmel yakîndir. Ona vakıf olursun. “Aynel yakîn” hemen gelmez. “Muhsinler”den, “Ulûlelbab Makamı”na geçersin.

Ulûlelbab Makamı; 2’inci seyri sülüğün, 5’inci makamıdır. “Ulûlelbab Makamı”nda Miraç yaparsın. Bir bakarsın ki Kudüs’tesin, gezinirsin, sağa sola bakarsın, Allah ne gösterecekse sana orada.

Bütün Miraçlar, Kudüs’ten başlar, Mescidi Aksa’ya gelirsin. Mescidi Aksa’nın önünde bir tayyi mekan olur bir bakarsın ki Arşı Ala’dasın. Cenab-ı Hakk gelir, sağ taraftan çıkar ve seninle konuşur.

Eğer büyük günahların hala varsa, sana tövbe yaptırır. Esas “Tövbe-i Nasuh” denilen tövbe o dur; Cenab-ı Hakk söyler, sen tekrarlarsın.  Bana yaptırmadı.

Ondan sonra, orasının bütün detayı anlatılmaz, konuşulmaz. O sende sır kalacak şeydir. Sana orada, Cenab-ı Hakk neyi verir, biliyor musun? “Ehli Hüküm ve Ehli Hikmet” iki makam verir. Ve “irşat görevi” verir. Şimdi irşadı kim veriyor? Cenab-ı Hak veriyor. İyide Miraç yapmış bir adama, Allah irşat görevi vermişse, başka ne arıyor ki insanlar! Yani bundan başka bir şey aramak gafletten, dalaletten, hıyanetten başka hiçbir şey olmaz.

Hepsi bu kadar mı? Hayır. İrşat görevini, Ehli Hüküm, Ehli Hikmet Makamları’nı verir. Ve eşyanın sırrını kaldırır. İlmin sırrını da kaldırır. “İlmel yakîn makamı” sende  “Aynel yakîn makamı” olur. Birbirine çok yakın iç içedir bunlar.  Yani bunu detayıyla anlatmaya kalksam 6 sene lazım. Bunu bin defa özet yaparak anlatıyorum.

Aynel yakîn olduğu zaman, direk “Hakkel yakîn” olursun. Bu ilim sen de hal olduğu an Allah’a dost olmuşsun çoktan.

İşte gerçek aşk, “Aşkullah” dediğimiz şeyler orada başlar.

Bunun üzerinde iki makam kalır 2’inci seyri sülüğün 5’inci makamıdır. “Ulûlelbab Makamı.”  Bunun üzerine sadece iki makam kalır. “İhlas Makamı” ve “Bi Hakkı Takva Makamı.”

İhlas Makamı’na her yüz yılda sadece, 4 kişi o makama gelir, Peygamber soyundan, Peygamber soyundan olmayan oraya asla gelemez. Bunlara “Kutbul Aktap” deriz. Biri Hz. Ömer’in, biri Hz. Ebu Bekir’in, biri Hz. Osman’ın, biri Hz. Ali’nin vekilleridir bunlar. Her yüzyılda 4 kişi, Kutbul Aktap.

Bunun üzerinde ki; “Bi Hakkı Takva Makamına” da her yüzyılda 1 kişi gelir, o da “Gavsul Azam”dır. Peygamberimizin o asırdaki varisidir.

“Bi Hakkı Takva Makamı”nın hemen üstü “Makam-ı Mahmut”tur. Peygamberimizin makamıdır. O makamda ki adam, Peygamberimizle 70 defa dilerse görüşür. Aynen böyle ikimizin görüştüğü gibi.  Yani bu yol burada başlar kısaca özet yaptım.

Ulûlelbab Makamı’na kadar herkesin gitmesi muhtemeldir. Yunus gidememiş kendi anlattığına göre, bir altındaki Muhsinler Makamı’nda kalmış.

Bugünkü Veli’ler, dünkünden daha güçlü geliyor. Kıyamet’e doğru Veli’lerin gücü hep artar. Yani Yunus şu diyoruz, Mevlana şu diyoruz, Allah razı olsun, Kıyamet’e doğru Veli’lerin gücü daha fazla oluyor. Çünkü, mesela; Hacı Naci Efendi öldü. Varsayalım bir örnek veriyorum. Onun manevi mirası, ona benzeyen kimseye “şak” diye geçiyor. O, artı o adamın kendisinin ki var. Kıyamet’e doğru yani; bir çığın döndükçe büyümesi gibi, Kıyamet’e doğru Veli’lerin gücü hep artarak gider. Manevi miras asla boşta kalmıyor. Hangi gerçek Allah dostu ölürse ölsün, onun manevi mirası yaşayan birine geçiyor ama layık olan birine geçiyor, rastgele birine değil.

Ve onun için Kıyamet’e doğru Veli’lerin gücü yani daha artarak devam eder. Yoksa zaten bu Kıyamet ümmetine kim hitap edebilir. Artmasıda lazım zaten, o günün arı duru insanı yok ki bugün, yani; Fenâfil-Resûl yani; Resullulah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya gayret edeceğiz.

Bununda 1’inci adımı rabıtada oraya gidip, zikri orada bitirmek. Bu şimdi bir kere, iki kere, beş kere uğraşa uğraşa öyle bir zaman oluyor ki mesela; bir saniyede uçup gidiyorsun bağlantıyla, artık çok kolay geliyor evinden, şuradan, buraya gitmekten daha kolay gelir bir hal alıyor insan. Ve orada çekilen zikrin çok çok daha fazla etkisi oluyor, çok çok hoş oluyor, güzel oluyor, yani dilin anlatamayacağı bir atmosfer bu.

Yani; o hal de olması lazım ilmel yakîn  değilde, aynel yakîne geçmemiz lazım, artık birçoğumuz dersi fevkalade yükseldi yani.

 

—————————————————

NOT: Sohbetlerde işittiklerinizi veya okuduklarınızı kendi kendinize yapıp, vird haline getirmeyin, tasavvuf ehli iseniz Mürşid veya vekile danışmadan günlük zikir dersine ekleme ya da çıkarma da yapmayın. Ama arasıra yapılmasında da mahzur olmadığını da belirtmek isteriz.

#İlmelYakin #AynelYakin #Hakkelyakin #seyrusuluk #seyrisuluk #1seyrisuluk #BiHakkıTakvaMakamı #makamımahmut #Ulûlelbab #gavsulazam #kutbulaktap #Muhsinler #kıyamet #Vahdet-iVücud #VahdetiŞuhut #mengeseilmi #SıfatıZatiye #SıfatıSubutiye #SıfatıFiiliye #kevserhavuzu #kudretdenizi #sidre #makamıcibril

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız