5 Beden- İnsanın Öz Kardeşi – Niçin Kıyamete Gidiyor Dünya? – Sırrı Süleyman Hz.’nın Sabah Namazı

0
685

“Mantal beden” diğer gruplarla olan irtibatı keser. Yoksa bir Cebrail’in şu Dünya üzerinden geçişi var ya, insanların ölmesine neden olur. Yetmiş bin kanadı var. Daha buna benzer ifritler var, cinliler var, şeytan var, iblis var. Bunların binbir tuzağı olurdu, gruplar karışırdı. Mantal beden bunları yapar.

“Astral beden” sendeki bilgisayardır. Bütün ilim, bilim ne biliyorsan, hikmet, himmet ne varsa, ona yüklenir. İnsan astral bedeni olmasa, insan hiçbir şey değildir.

“Fizik beden”, dünya içindir. Akl-ı maaşla gelir. “Akl-ı maad”, “akl-ı kül”, “akl-ı evvele” doğru eğer kemalat ehli ise gider. Fizik beden dünya işleri içindir. Yatmak, kalkmak, yemek, içmek, tıraş olmak, süslenmek, yıkanmak, para kazanmak, ev yapmak, bunlar herkes tarafından bilinen şeyler. Fizik beden bu.

“Ruh” candır. Yani, insandaki bütün faaliyetleri meydana getiren ruhtur. Çok güzel bir el lamban var, 700-800 liralık aldın, ruh pilidir. Pil olmadan hiçbir işe yaramaz. Veya çok güzel bir araban var, son model BMW, Mercedes; ruhdur içine girip sürendir. Yani ruh olmazsa ne mantal beden, ne astral beden, ne aura, ne fizik beden bir işe yaramaz, hiçbir faaliyeti olmaz.

Bir lambaya pil girer, ışık vermeye başlar. Hedefi gösterir sana. Ruhta Allâhu Teâlâ’nın lütfudur, kendi ruhundan insana. Ruhta gelir, bütün bedenler faaliyete başlar. Kendisi hangi programla programlanmışsa, o kendi yapısı, o kendi karakteri ile faaliyete başlar. Bunda ruh devamlı insanı Allah’a ve Allah’ın güzel yoluna çağırır.

Bir de fizik bedene “nefis” yüklenmiştir. Nefis, fizik bedendedir. O ayrı bir âlem değil yani, bu 5 bedenden hariç bir varlık değil. O, bu fizik bedende var edilmiş enerji, fikir, fetbazlık, yalancılık, adilik, aşağılık, ne kadar Allah’ın def ettiği şeyler varsa, nefsin imalatıdır. Yani nefis tarafından imal edilenler bunlar. Her türlü adilik mevcuttur onda. Nefis; Allah’ı hiç sevmez, şeytana bayılır. Nefis asılır sana şeytandan yana, ruh asılır sana Allah’tan yana. Vücutta ikisi savaş halindedir. Eğer sen içki içersen, kumar oynarsan, zina yaparsan, bilmem ne yaparsan, vücudun kralı; nefis olur, ruh pusar artık, ruh esirdir ona. Eğer sen Allah’ın dediği gibi yaşamaya gayret edersen, bu sefer ruh; kral olur vücutta.

Nefis yine boş durmaz ama pusmuştur kedi gibi, köpek gibi. Fırsat bulursa, bir şey yapmaya zorlar seni ama gücü yetmez. Çünkü kral ruhunda. Müminlerde kral; Allah’ın bize lütfettiği ruhtur. Kafirlerde ise kral; nefistir.

Dünyada iki zümrenin derdi yoktur. Kafirlerle, Veli’lerin. Diğerlerinin hepsinin bir takım iç mücadeleleri vardır. Kendileriyle dahi mücadeleleri vardır. Kendisi, kendisiyle bile barışık değildir çoğu zaman. Kendisi, kendisini dolduruşa getirir. Çünkü artık nefis güdüyorsa kişiyi, her türlü aşağılık düşünce, hareket, eylem artık ne aklına geliyorsa, fırsat varsa…Nefis aptalda değildir, kendini körü körüne dünyada rezil ettirmemeye gayret eder. Ama Allah’tan korkusu yoktur. Allâhu Teâlâ’yı kaale almaz, şeytana bayılır.

İçimizdeki iki tane varlık. İçimizde taşıyoruz bunları, biri mümin, biri kafir. Onun için İmam Rabbani diyor ki; “Bir Müslüman, öz kardeşini öldürmedikçe, salih mümin olamaz” diyor.

Salatu selam Efendimiz hadisinde diyor ki; “Her insanın doğuşunda, bir şeytanın çocuğu doğar.” İşte iblislerde diyor, “Bu senin kardeşin”, senin görevin onu yoldan çıkarmak. Bir ömür boyu bununla uğraşacaksın. O şeytanın çocuğu, senin nefsinin emrine girer. Ve nefsin onu güder. Ona bilgi verir, casusluk eder. Bunun ona zaafı var, şuna zafı var.

İşte, İmam Rabbani’nin dediği; “Bir mümin, öz kardeşini öldürmedikçe” dediği, bu şeytanın çocuğu. Artı bundan da tehlikeli bir hal var, bugünkü bu bütün cemiyetlere girmiş durumda.

Bir evli erkek, karısıyla cima haline gelirken, şeytanın şerrinden Allâhu Teâlâ’ya sığmazsa;

Euzubillah; Semiul alimi mineş şeytanirracim” demedi ise, aynı o erkek gibi, o kadını şeytanda halleder, erkekle birlikte. Doğan çocukta %50 şeytanın babalık hakkı vardır. Ben göreyim seni de, onu yola getir. Hiç mümkün değil, getiremezsin. Bugün cemiyetin %95’i bu.

Niçin Kıyamet’e doğru gidiyor Dünya? Allâhu Teâlâ’ya, Allâhu Teâlâ’nın ipine adam gibi sarılana ne Kıyamet’i getirirdi, ne şu, ne bu. Ama Allah’ta biliyor ki azacak. Allah’ın bilmediği yok ki! Ve azdı.

Allah bir de neyi yaratmış? Nefsi! Sende buna mani olamıyorsun yani. Çünkü; göz görüyor, nefsin arzu ediyor. Ha, “Ben bakmam falan…” bunlar boş laf, hikaye.

Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki; “Allâhu Teâlâ, beni bir oda dolusu altınla imtihan etsin, kazanırım. Vallahi, benden bin mil uzakta bir kadının başörtüsü ile beni imtihan etse, kaybederim!” diyor. Bunu diyen Veli’lerin en büyüğü. Sende deki; “Ben şöyleyim, ben böyleyim…” Hikaye. Ha, iradenle birçok şeye mani olursun. Veya Allâhu Teâlâ sana yardım eder, bir Mani Esma’sı yollar, şunu yapar, bunu yapar, seni günahtan korur.

Allah bizi korumazsa, biz kendimizi 24 saat koruyamayız. Allah kimi koruyor? Mümini koruyor. Sen müminsen, Allâhu Teâlâ yönelmişsen, Allâhu Teâlâ sana o fırsatı vermiyor. Yoksa; hani biz temiz yaşıyorsak, bu bizden değil. Yoksa, biz bize kalırsak var ya…

Ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Hakk; “Biz, sizi koruyamazsak, siz kendinizi koruyamazsınız.” Ama kimi koruyor? Allah, müminleri koruyor. Kafirleri korumuyor. Kafir; içkide içiyor, kumarda oynuyor, zinada yapıyor, hırsızlıkla yapıyor, alabildiğine her pisliği yapıyor.

“Yapın!” diyor Cenab-ı Hakk. “Yapın, canı çıkasıca kafirler ne kadar kafasız!” diyor ayet-i kerimede, Allâhu Teâlâ kullanıyor bu kelimeyi.

Enbiya Suresi ve devamındaki ayetlerde ne kadar güzel ifade ediyor ya. “İbrahim’i anın, İsraf’ı anın, Yahya’yı anın, bunlar rahmetimizi kabul ettiğimiz insanlar, temiz ve iyi insanlar” diyor.

Biz ne yapacağız?

Allah’ın rahmetine kabul edilmiş insanlardan olmaya uğraşacağız niyette. Niyet, amelden üstündür. Niyetimiz canı gönülden oluyorsa, Allâhu Teâlâ’nın korumasına giriyorsun ve Allah bizi artık koruyor. Biliyor ki, biz kendimizi koruyamayacağız, aciziz bu kadar muhteşem yaratılmışken.

Allah, melekleri, meleklerin peygamberlerini; Cebrail’i ve Mikail’i, İsrafil’i, Azrail’i insana secde ettirdi. “Adem’e secde edin!” dedi. İblisin dışında hepsi etti. İblis ki meleklerin imamıydı. Secde etmedi diye, Allah onu lanetledi. Allâhu Teâlâ’nın insana verdiği değeri, kıymeti düşün, bugünün insanının Allâhu Teâlâ’ya verdiği değeri düşün. Allah şereflerin en büyüğünü insana bahşetti. Ama insan dedi ki; “Yarabbi, ben şerefsizim bana şeref lazım değil.” Şerefsizin gideceği yer, ateştir. Başka bir yer değil yani.

E şimdi Allah razı olsun. İnsanın bile birçok bedeni var.

“Astral bedeni” var, “mantal bedeni” var, “aurası” var, “fizik bedeni” var, “ruhu” var. “Ve onu en güzel surette yarattım” diyor. “En güzel surette yarattım” derken, fizik bedenimizin güzelliği, düzgünlüğü, bilmem  neliği değil Allâhu Teâlâ’nın bahsettiği.

“Biz insanı en güzel surette yarattık”, insan en güzel bütün detayları, Rahman’ın istediği istikamete, atmosfere koyarsak insan en güzel surette yaratılmış varlık. Neden?

Ben bir gün Sırrı Süleyman Hazretleriyle bir odada yatıyoruz, bir yolculukta. Sabahleyin kalktık. Sabah namazını lambur lumbur kıldı. Çekti battaniyeyi yattı.

Sen bostancıya kelek mi satıyorsun?” dedim.

Bir Allah dostu namazı lambur lumbur kılıp yatacak öyle mi? Battaniyeyi bir kaldırdım. Hiç kimse yok altında! Ama insan var gibi duruyor battaniye, “Öyle dur!” dedi ona. Çekti battaniyeyi kafasının üzerine, gözümün önünde.

Gitti tayyi mekanla Kâbe’ye. Ertesi gün, yine lambur lumbur. Ondan sonra, girdi battaniyenin altına, bende gittim ayaklarının üzerine oturdum. Dedim:

“Sen bana baksana.”

“Ya Ali Efendi, çok uykum var işte, dinleneceğim.”

“Boş ver!” dedim çıkardım külahı.

“Şuna anlat, beraber gideceğiz!” dedim.

“Yahu, ben nereye gidiyorum?” dedi.

“O zaman müsaade et, ben de ayaklarının üzerinde uyuyacağım!” dedim.

“Etme Ali Efendi!”

“Yok, hiç çaresi yok!” dedim.

Şimdi bak, en güzel surette bak, adam saniyede gidiyor Kâbe’ye. Ha namaz kıldı orada, banada “Allah dostu, namazada kalkmadı!” dedirtmeyecek. Lambur lumbur kılar mı Allah dostu namazı? Şimdi oraya yetişecek ya! Allâhu Teâlâ’nın her sözü mükemmel.

 

——————————————-
NOT: Sohbetlerde işittiklerinizi veya okuduklarınızı kendi kendinize yapıp, vird haline getirmeyin, tasavvuf ehli iseniz mürşid veya vekile danışmadan günlük zikir dersine ekleme ya da çıkarma da yapmayın. Ama arasıra yapılmasında da mahzur olmadığını da belirtmek isteriz. 

#Kıyamet #fizikbeden #astralbeden #beden#ruh #aura #mantalbeden #insan #nefs #nefis #SırrıSüleymanHz#imamrabbani #insanınözkardesi #ego #tayyimekan #zamandayolculuk

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız