Hastalıklara Şifa ve Her Türlü Murad İçin Okunabilinecek Dualar

0
1742
Öncelikle dua niyettir, niyet edip, aşağıdaki belli terkiplerden hepsini yada bir kısmını okunabilirsiniz. 
(Ayrıca burada her murad için denilen formülleri başka hacetleriniz içinde kullanabilirsiniz.) Şifa ayetleri her hastalık için okunabilir.
 Hastalıklara Şifa İçin Okunabilinecek Dualar:
Eûzu billahi mineş-şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim,
* Fatiha,
* İhlas,
* Ayetel Kürsi,
* Felak,
* Nas,
* Amenerrasulu,
* Selâmün kavlen min Rabbir Rahim,
Buraya kadar okunan dua ve sûreler istenilen sayılarda okunur.
Daha sonra;
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan önce bir defa salavat getirilir.
Dua edilir. (Allâhu Teâlâ’dan şifa ister kişi.)
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan sonrada bir defa salavat getirilir.
Dilek İçin Okunabilinecek Dualar (Hastalık İçinde Ayrıca Bu Dualarda Okunabilir.)
Ferdün Hayyun Kayyumun, Hakemun Adlun Kuddûsun, iyyake na’budu ve iyyake nestain, inna fetahna leke fethan mübina, selâmün kavlen min Rabbir Rahim” (İstenilen sayıda okunur.)
Daha sonra:
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan önce bir defa salavat getirilir.
Dua edilir. (Allâhu Teâlâ’dan şifa ister kişi.)
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan sonrada bir defa salavat getirilir.
2’inci Yol:
Muradınız neyse ona niyetle:
“La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyül Azim.” (İstenilen sayıda okunur.)
Daha sonra:
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan önce bir defa salavat getirilir.
Dua edilir. (Allâhu Teâlâ’dan şifa ister kişi.)
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan sonrada bir defa salavat getirilir.
Muradınız neyse ona niyet edilir. Mesela; “Falanca kişinin şifası için 700 adet salavat çekeceğim inşallah” deyip, niyet edilir ve salavata başlanır. (Bu sayı kendi belirlediğiniz adette sayıdır.) Kişi muradı olsun yada olmasın en kısa sürede salavatları tamamlamaya çalışır.
Salavat: Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde 700 adet  çekilir.
Dua edilir. (Allâhu Teâlâ’dan şifa ister kişi.)
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan sonrada bir defa daha salavat çekilerek bitirilir.
Not:
Yazıdaki sayı temsili yazılmıştır. Bu sayı kendi belirlediğiniz adette sayıdır. 500 adet olur, 7000 adet olur. Güç getirebiliceğiniz adette sayı olmalıdır.
4’üncü Yol:
Bismillâhirrahmânirrahîm,
“Lâ ilâhe illâ ente Subhâneke innî küntu minez zâlimîn.”
İstenilen sayıda çekilebilinir.
Salavat: Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde adet  çekilir.
Dua edilir. (Allâhu Teâlâ’dan şifa ister kişi.)
Salavat: “Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” şeklinde duadan sonrada bir defa daha salavat çekilerek bitirilir.
——————————————-
NOT: Sohbetlerde işittiklerinizi veya okuduklarınızı kendi kendinize yapıp, vird haline getirmeyin, tasavvuf ehli iseniz Mürşid veya vekile danışmadan günlük zikir dersine ekleme ya da çıkarma da yapmayın. Ama arasıra yapılmasında da mahzur olmadığını da belirtmek isteriz. 
#şifa #şifaiçinokunacakdua #hastalık #dert #muratiçin#muratduası#niyet #afiyet #dua #sağlıkiçin #hertürlümurat

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız