Yatarken Okunacak Dualar

0
1730

Bir insanın salih rüya görmesi için evvela nefis makamlarının ilk 3’ü olan Nefsi Emmare, Nefsi Levvame, Nefsi Mülhime’den kurtulup Nefsi Mutmain olan Hak Esmasına ulaşması gerekir. Nefis makamlarından kurtulmuş kişinin, abdestli olarak yatağa girip, bahsi geçen duaları okuyup, zikrederek uyursa salih rüya görmesi umulur:

-“Eûzü billahi mineş-şeytanirracim” (1 defa),

-“Bismillahirrahmanirrahim” (21 defa),

-“Estağfirullâh ellezî lâ ilâhe illâ hûvel-Hayye’l Kayyûm ve  etübü ileyh(3 defa),

-“Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn” (1 defa),

-“La ilahe illallah” (1 defa), 

-“Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed” (1 defa),

-“İhlas Sûresi”(1 defa),

-“Ayetel Kürsi ” (1 defa), *

-“Felak Sûresi” (1 defa), *

-“Nas Sûresi” (1 defa), *

-“Ali İmran Sûresi 26-27. Ayetleri” (1 defa), *

-“Bismillahi tevekkeltü tealallahi la havle ve la kuvvete illa billahi” (3 defa), 

-“Hasbinallahu ve ni’mel vekil” (10 defa), 

-“Ni’mel Mevla ve ni’mel nasîr, ğufrâneke Rabbena ve ileykel masîr” (1 defa), 

-“Sübhanallah” (33 defa),

-“Elhamdülillah” (33 defa),

-“Allahu ekber” (34 defa) okunur.

**************

*İhlas Sûresi : Kulhü vallâhü Ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, ve lem yekün lehû küfüven Ehad.”

*Ayetel Kürsi : “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel Aliyyül Azîm.”

*Felak Sûresi : “Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

*Nas Sûresi : “Kul e’ûzü birabbin nâs. Melikinnâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi mnel cinneti vennâs.”

*Ali İmran Sûresi 26-27. : Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir. Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

**************

Hasbinallah ve nimel vekil”: Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Her kim, ‘Estağfirullâh ellezî lâ ilâhe illâ hûvel-Hayye’l-Kayyûme ve etübü ileyh, derse savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır.” 

 

——————————————-
NOT: Sohbetlerde işittiklerinizi veya okuduklarınızı kendi kendinize yapıp, vird haline getirmeyin, tasavvuf ehli iseniz Mürşid veya vekile danışmadan günlük zikir dersine ekleme ya da çıkarma da yapmayın. Ama arasıra yapılmasında da mahzur olmadığını da belirtmek isteriz. 

#dua #yatarkenokunacakdua #salihrüya #yatmadanonceokunacakdua #uyumadanönceokunacakdualar

CEVAP VER

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız